معاون اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان بااشاره به ویژگی طرح های شهر هایی که توانسته اند عنوان پایتخت کتاب ایران را کسب کنند، گفت: تبریز در حوزه سابقه در چاپ و نشر و مشروطیت مطبوعات بسیار پیشرو بوده ولی اکنون درحوزه کتاب و کتابخوانی ضعف هایی وجود دارد.

رحمان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار خبر گزاری موج با بیان این‌که عنوان پایتخت کتاب به عنوان مسئله در شهر ما مطرح نمی شود، تاکید کرد: باید نهاد های مرتبط و مردم در کنار یکدیگر پتاسیل های این موضوع را شناسایی کرده و راهکارهایی را ارائه دهند، اما متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه بسیار کم رنگ است. 

وی عنوان کرد: در تمامی طرح هایی که از سوی شهر ها برای کسب عنوان پایتختی کتاب ارائه شده، بحث مشارکت نوآورانه و همچنین مشارکت جویانه مطرح است، که شهر ما در بحث نوآورانه می توان حرفی برای گفتن داشته باشد ولی  دربحث مشارکتی باید سازمان های مرم نهاد را نیز به این سمت هدایت کرده و از تجارب همدیگر استفاده کنیم.

معمولا مشارکت و مدیریت فرآیند در شهرهای بزرگ خیلی کم اتفاق می افتاد

وی توضیح داد: معمولا مشارکت و مدیریت فرآیند در شهرهای بزرگ خیلی کم اتفاق می افتاد؛ به عنوان مثال شهرداری تبریز دغدغه های نسبتا بزرگی داشته و در مدیریت چنین فرآیند هایی ضعیف عمل می کند.

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ابراهیمی  در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری موج با بیان این‌که برای کسب این عنوان باید همه سازمان ها را درگیر این موضوع کرد، یادآور شد: متولی این عنوان تنها شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد و نهاد کتابخانه های عمومی نیست؛ بلکه سایر ارگان ها نیز باید برای کسب این عنوان وارد عمل شده و طرح هایی را ارئه دهند؛ به عنوان مثال شهر هایی که به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شدند، در خصوص زندانی ها، دانش پادگان و ... نیز طرح را ارائه دادند و این امر نشانگر این است که تمامی نهاد ها برای کسب این عنوان تاثیر گذار هستند.

وی گفت:  برای کسب عنوان پایتخت کتاب ایران و یا جهان باید کارگروه هایی از سوی متولیان اصلی تشکیل شود تا فعالیت های ترویجی شروع شده و مستندسازی شوند.

وی با اشاره به ضرورت پای کار آمدن اداره کل ورزش و جوانان استان، ادامه داد: فرهنگ مشارکت در این طرح ها بسیار ضروری است؛ باید تلاش کنیم تا سمن ها و بخش غیر دولتی نیز به این حوزه  گرایش داشته باشند.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی استان با تاکید بر این‌که اطلاع رسانی و همکاری سازمان های دولتی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی بسیار کم رنگ است، اظهار کرد: توجه به کتابخانه‌های عمومی در اسناد توسعه پنج ساله به ترتیب از برنامه چهارم به سمت برنامه ششم کاهش یافته است؛ به طوری‌که سه بار اسم کتابخانه های عمومی در برنامه چهارم توسعه آمده و در برنامه ششم توسعه نیز اسم کتابخانه های عمومی مطرح نشده است؛ این امر برگرفته از سیاست گذاری های غلط می باشد.

وی  در خاتمه تاکید کرد:متاسفانه درسند توسعه فرهنگی بحث کتاب و کتاب خوانی نیامده و هیچ گونه زیرساخت هایی فراهم نشده است تا برنامه های خود را روی این موضوع انجام دهیم.