مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک از دستگیری پزشک قلابی با تابعیت خارجی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «عباس ابراهیمی»  با بیان اینکه یک تبعه خارجی در قالب پزشک قلابی در  شهرستان جاسک دستگیر شد، اظهار داشت: این فرد بیگانه بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به طبابت و توزیع دارو می کرد.

وی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر توزیع دارو و طبابت توسط یک پزشک قلابی بیگانه که درحوزه شرق شهرستان جاسک انجام می گرفت؛ بلافاصله با مشکوک بودن این شخص مسئولین شهر لیردف موضوع را به شبکه بهداشت و درمان جاسک گزارش دادند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک افزود: با اقدام سریع مسئول حراست و نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک، پس از انجام تحقیقات محلی و اطمینان از صحت و سقم موضوع، با هماهنگی مراجع قضایی این فرد دستگیر، و تحویل مقامات قضایی شهرستان شد.

«سبحان رادمنش» مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: شهروندان نباید به این افراد سودجو اعتماد، و سلامتی خود به خطر بیندازند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را بلافاصله به شبکه بهداشت و درمان جاسک گزارش کنند.