سه بازیکن تیم فوتبال استقلال تهرانبه صورت قرضی به عضویت تیم استقلال خوزستان درآمدند.

به گزارش خبرگزاری طبق همکاری دو باشگاه استقلال تهران و خوزستان، فردین نجفی، محمدمهدی طاهری و امیرمحمد ذالی شیروانی به صورت قرضی به عضویت تیم استقلال خوزستان درآمدند.

گفتنی است؛ محمدرضا سروی به عنوان بازیکن آزاد و در پست دروازه بان با عقد قراردادی یک ساله به استقلال خوزستان پیوست.