معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت یک مغازه عمده فروشی در رشت طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ۴۲ آتش نشان با 10 خـودروی اطفای حریق از ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و برغم وجود مواد قابل اشتعال نظیر الکل صنعتی و گاز فندک در مغازه و سقف های بهم پیوسته واحدهای تجاری، توانستند آتش سوزی را در 5 دقیقه مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.

در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.

علت حادثه و میزان خسارت مالی در دست بررسی است.