رئیس اندازه گیری و توزیع شرکت گاز خوزستان گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری، بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب گازطبیعی به نیروگاههای استان خوزستان تحویل داده شد که رکورد تحویل نسبت به مشابه سال گذشته شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، نادرقلی زری میدانی عنوان کرد: بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون متر مکعب بعنوان خوراک اصلی نیروگاه های گازی استان  طی سه ماهه اول سال 97 موجب شکسته شدن رکورد تحویل در این شرکت شد.

وی ادامه داد: این موفقیت نشان دهنده عزم جدی  و تلاشهای شبانه روزی مدیران وکارکنان  این شرکت در راستای حفظ و پایداری شرایط لازم برای تولید برق  مصرفی بخشهای مختلف استان و همچنین ایجاد رفاه و آسایش هموطنان عزیز در مقابله با گرمای طاقت فرسا ی  استان خوزستان در فصول گرم سال  و صیانت از تولید ملی و اشتغال جوانان بوده است.

رشد بیش از 15 درصدی گاز تحویلی به نیروگاهای خوزستان

رئیس اندازه گیری و توزیع شرکت گاز خوزستان با مقایسه مصرف گاز نیروگاه های صنعتی استان یادآور شد: همچنین طی سه ماهه اول سال 96  به میزان 1 میلیارد و 640 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاههای استان تحویل شده است که در مقایسه با 1 میلیارد و 900 میلیون متر مکعب گاز تحویلی درمدت مشابه سال جاری نشان دهنده رشد 15/85 درصدی گاز تحویلی به نیروگاه ها و در راستای تولید صیانتی برق دراستان است.