مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه میانگین تولید میگو در هکتار کشور حدود سه تن و 500 کیلیو گرم است گفت: خوشبختانه این میزان در استان هرمزگان به بیش از چهار تن و 200کیلیوگرم می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «پرویز محبی» با بیان اینکه استان هرمزگان با حمایت های دولت تدبیر و امید توانست بخشی از مزارع پروش میگو را احیا و یا به چرخ تولید برساند که  سایت های سایه خوش شهرستان بندرلنگه، عدالت شهرستان سیریک، کولغان شهرستان بندرعباس، دوستکو شهرستان قشم و ... از مهم ترین این موارد بوده است  و با افزوده شدن این مزارع سطح تولید استان افزایش قابل توجهی پپدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: افزایش 16 درصدی مزارع فعال استان طی کراپ اول و دوم موجب افزایش 22 درصدی سطح زیرکشت و افزایش 55 درصد تولید استان گردید.

مدیر کل شیلات هرمزگان افزود میانگین تولید در هکتار استان از  سه تن و 301 کیلوگرم در هکتار در سال 1395 به  چهار تن و 200 کیلوگرم رسیده است و شاهد رشد 27 درصدی در این میزان بوده ایم .

محبی در پایاین گفت: در مجموع تولید میگوی پرورشی هرمزگان با  با بیش از سه هزار و 660 هکتار سطح زیرکشت، به پانزده هزار و 333 تن رسیده است.