خدمات مرکز تسهیل گری و توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپای فاوا پارک علم و فناوری کرمانشاه رتبه برتر مراکز تسهیل گری و توانمندسازی کشور کسب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر معصومه خان احمدی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه با اعلام این خبر، گفت: مرکز تسهیل گری و توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپای فاوا پارک علم و فناوری کرمانشاه، باهدف هماهنگی و تعامل مؤثر بین فردی زیست‌بوم کارآفرینی مبتنی بر فاوا، تسهیل ایجاد و رشد کسب‌وکارهای نوپای محلی برای حفظ سرمایه‌های انسانی، عرضه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به فعالان این عرصه از تیرماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: این مرکز که باهمت پارک علم و فناوری کرمانشاه به مخاطبین ارائه خدمات داده است توانسته است، تاکنون هفت کارگاه، 114 ساعت مشاوره‌های عمومی و تخصصی به 59 شرکت، 58 مورد تولید مقاله و خبر و 16 مورد رویداد، 127 محتوی را داشته باشد.