مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: سازه های آبخیزداری بشاگرد در بارش تابستانه دو میلیون و ۸۰۰ مترمکعب آبگیری شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «احمدجنگی زاده» مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: سه سازه آبخیزداری بشاگرد در بارش تابستانه دو میلیون و ۸۰۰ مترمکعب آبگیری شد.

وی افزود: بارش‌ها در سازه‌های آبخیزداری ایرر، کاهکن و اشکان از توابع بخش گوهران بشاگرد ذخیره شد.

مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: این سد‌ها با هدف تامین آب شرب شهر گوهران و روستا‌های اطراف آن، آبزی پروری و توسعه کشاورزی در بشاگرد ساخته شده است.

شهرستان بشاگرد ۱۸۰ سازه آبخیزداری و ۳۰۰ بند سنگی ملاتی دارد