مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی مرکز شنوایی سنجی غیر استاندارد در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: یک مرکز شنوایی سنجی به علت  نداشتن مجوز و خدمات غیر استاندارد به بیماران  تعطیل شد.

وی افزود: مرکز شنوایی سنجی غیر استاندارد در اصفهان علاوه برتعطیلی و جریمه نقدی به نفع دولت، اموال آن هم جمع آوری شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان براساس گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی برعرضه سمعک معیوب این مرکز به بیمار، پس از تایید تخلف در کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی ، پرونده این مرکزمتخلف به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی این استان ارسال و تخلف این مرکز تایید شد.