اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: مسعود کریمی 31 ساله  که در اثر حادثه دچار مرگ مغزی و دربیمارستان کاشانی اصفهان بستری شده بود به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: با رضایت خانواده انسان دوست این بیمار مرگ مغزی برای برداشت اعضا به مرکز پزشکی الزهرا منتقل و کبد و کلیه های این جوان مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند عضو پیوند شد.