همزمان با گرم ترشدن هوا و به منظور صرفه جویی در مصرف برق ساعات کاری ادارات استان اصفهان تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  همزمان با گرم ترشدن هوا و استفاده مردم از وسایل خنک کننده و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعات کار ادارات استان اصفهان شامل دستگاه های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و موسسات عمومی غیردولتی از ساعت 6:30 تا 13:30 تعیین شد.

گفتنی است؛ این تغییر ساعت کار دستگاه های اجرایی استان اصفهان  از امروز در تمام روزهای هفته  تا اطلاع ثانوی در استان اصفهان اجرا خواهد شد.