رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر از پیدا شدن لاشه فک خزری در ساحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی محمدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر از انتقال لاشه فک خزری به محل اداره خبر داد و گفت: نماینده محیط زیست استان در پروژه فک خزری برای بررسی بیشتر موضوع به رودسر سفر خواهد کرد.

خفگی فک خزری بعلت گرفتار شدن در دامهای صیادان غیر مجاز ماهیان خاویاری

محمدپور با بیان اینکه شواهد اولیه حاکی از خفگی این فک بعلت گرفتار شدن در دامهای صیادان غیر مجاز ماهیان خاویاری است، افزود: هر چند امر حفاظت و جلوگیری از صید غیر مجاز در دریا طبق قانون با مامورین یگان حفاظت آبزیان شیلات می باشد، ولیکن در صورتیکه عامل تلف شدن این فک شناسایی شود حتما ضمن معرفی به مراجع قضایی، متحمل پرداخت جریمه سنگین و خسارت آن خواهد شد.

وی تصریح کرد: فک خزری بعنوان تنها پستاندار دریای خزر، از گونه های در خطر انقراض بوده و جمعیت آن رو به کاهش است.