سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از پیشگیری به موقع نیروهای یگان حفاظت از برداشت مخلوط در منطقه نخل یوسف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سیامک آرمان» با اعلام این خبر افزود : این اقدام در چارچوب ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع ، نیرو های یگان حفاظت موفق به پیشگیری از برداشت غیر مجاز مخلوط از اراضی ملی منطقه نخل یوسف که در 40 کیلومتری شهر بندرلنگه قراردارد شدند، افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی در بخش جلوگیری از تصرف و همین طور خلع ید اراضی متصرف شده در اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها  و مراتع از دست متصرفان نیز فعالیت  های بارزی دارند.

 سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه تصریح کرد: به کمک شوراها و دهیاران و همچنین مردم نیازمندیم و تلفن رایگان 1504 هر روز پاسخگوی مردم و مسئولان در جهت ارائه گزارش و انتقادات و پیشنهادات درخصوص معضلات این شهرستان است.