سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان گفت:چهار تانکرآب توسط خیرین و علاقمندان طبیعت نذر حیات وحش منطقه حفاظت شده کهیاز در اردستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد عباسی دشتکی بیان کرد: تعدادی از خیرین وعلاقمندان به حیات وحش در قالب  نذر طبیعت، ۴ عد تانکر آب را جهت ساخت آبشخور در منطقه حفاظت شده کهیاز در اردستان اهدا کردند.

وی افزود:با توجه به فرارسیدن فصل تابستان وگرمای طاقت فرسا، منطقه کویری شهرستان اردستان تعدادی از خیرین وعلاقمندان به حیات وحش در قالب نذر طبیعت، ۴ عد تانکر آب، ومصالح راجهت ساخت آبشخور در منطقه حفاظت شده کهیاز خریداری وبه اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان اردستان اهدا کردند.