عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: روند انتصابات در شهرداری رشت نگران کننده است و به نظر می رسد هر فردی می تواند به صورت سفارشی و با ابلاغ مدیریتی در هر مسئولیتی منصوب شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمدحسن علیپور با اشاره به انتصابات اخیر شهرداری رشت گفت: در مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه شاهد انتصاباتی خارج از چارت و سفارشی هستیم.

ملکرد مسعود نصرتی در حوزه انتصابات قابل توجیه نیست

وی با بیان اینکه شهردار رشت باید روند فعلی را اصلاح کند تصریح کرد: عملکرد مسعود نصرتی در حوزه انتصابات قابل توجیه نیست و کارنامه قابل دفاعی ندارد.

 علیپور با تاکید بر این نکته که در انتصابات باید از موازی کاری پرهیز شود خاطر نشان کرد: اخیرا در یکی از سازمان ها، مدیری جای خود را به فرد دیگری داده است اما همان فرد پس از مدتی در حوزه ای مرتبط و البته در مسئولیتی خارج از چارت منصوب شده است که چنین انتصاباتی نه تنها در شان مدیران توانمند شهرداری رشت نیست بلکه به نوعی موازی کاری نیز به شمار می رود.

نقش مخرب انتصابات بی ضابطه در روند توسعه شهری رشت

عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نقش مخرب انتصابات بی ضابطه در روند توسعه شهری رشت اظهار داشت: روند انتصابات در شهرداری رشت نگران کننده است و به نظر می رسد هر فردی می تواند به صورت سفارشی و با ابلاغ مدیریتی در هر مسئولیتی منصوب شود.

وی در پایان به تکرار چندین باره انتصابات خارج از چارت و موازی در شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود انتصابات بر اساس شایسته سالاری و چارت قانونی شهرداری رشت صورت بگیرد و از انتصابات سفارشی پرهیز شود.