مسئول جهادکشاورزی بخش احمدی از آغاز کاشت پنبه و کنجد در مزارع بخش احمدی شهرستان حاجی آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «قاسم بلوچ» با بیان اینکه کاشت دانه‌های روغنی پنبه و کنجد در ۴۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش احمدی شهرستان حاجی آباد آغاز شد، اظهار داشت: ۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این بخش به کشت پنبه و بقیه به کشت کنجد اختصاص دارد.

 

 وی با پیش بینی اینکه در فصل برداشت ۶۰ تن پنبه و ۶۰ تن کنجد برداشت شود، گفت:  کاشت دانه‌های روغنی پنبه و کنجد تا اواخر تیر ادامه دارد.

مسئول جهادکشاورزی بخش احمدی در پایان گفت: ارقام کشت شده از نوع داراب ۱۴ و دشتستان ۲ است و در آذر ماه برداشت می‌شود.

 

 

به گزارش موج، دانه‌های روغنی پنبه و کنجد از محصولاتی است که نیاز به آب کم دارد.