معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان گفت: اختصاص ۳۵۲ هزار ساعت حق التدریس هفتگی و وجود حدود چهار هزار متقاضی انتقال به خارج از استان در آموزش و پرورش استان و در پی آن به هفت هزار معلم در خوزستان نیاز ست.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، حرج چلداوی با اشاره به اینکه سازماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید مدرسه محور خواهد بود، بیان داشت: اولویت اول در سازماندهی نیروی انسانی تکمیل ظرفیت نیروی انسانی مدارس خواهد بود. تا زمانی که معلمان مدارس تامین نشوند به هیچ کدام از واحدهای دیگر مجموعه های تعلیم و تربیت از جمله پژوهش‌سراها و کانون‌ها نیرو اختصاص داده نمی‌شود.

امسال حدود سه هزار فرهنگی در خوزستان بازنشست می شوند

وی با بیان اینکه دو هزار و ۸۰۰ فرهنگی امسال بازنشسته می‌شوند، تصریح کرد: مهمترین چالش پیش‌روی آموزش و پرورش خوزستان در سال تحصیلی جدید کمبود نیروی انسانی است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش خوزستان، ادامه داد: سال گذشته با کمبود ۱۰ هزار معلم مواجه بودیم که با احتساب نیاز جدید در سال تحصیلی پیش‌رو به ۱۴ هزار و ۶۰۰ معلم نیاز پیدا خواهیم کرد، البته با جذب ۷ هزار و ۶۰۰ نیروی حق التدریس در سال گذشته خوشبختانه این نیاز به هفت هزار معلم کاهش پیدا کرد.

او با اشاره شیوه نامه جدید وزارتی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی، تصریح کرد: در شیوه نامه جدید مهمترین شاخص در خصوص اختصاص ساعات به استان‌ها "نسبت دانش آموز به معلم" است.

وی همچنین با اشاره به مفاد شیوه‌نامه جدید ساماندهی نیروی انسانی، بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش خوزستان دارای ۲۲ هزار معلم ابتدایی است. ۵۰۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی در شش هزار مدرسه ابتدایی نیز مشغول تحصیل هستند. در حال حاضر شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم ابتدایی در خوزستان ۲۲/۷۲ است. بر اساس شیوه نامه جدید این شاخص باید یک واحد افزایش یابد.

چلداوی ادامه داد: با افزایش یک واحدی شاخص به ۲۲/۷۳ معادل ساعات حق‌التدریس ۹۲۰ معلم در سرجمع ساعات صرفه جویی خواهیم داشت. در صورت تحقق این رقم ۴۰ هزار ساعت از حق التدریس هفتگی استان کاهش خواهد یافت.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش و نیروی انسانی آموزش و پرورش خوزستان با بیان این‌که امسال با استقرار پایه دوازدهم به شدت با کمبود شدید معلم مواجه خواهیم شد، خاطرنشان‌کرد: با اجرایی شدن طرح استقرار پایه دوازدهم امسال به یک هزار و ۸۹۴ نیاز پیدا خواهیم کرد. ورودی استان در حوزه نیروهای دبیری دانشگاه فرهنگیان تنها ۶۴۰ نفر خواهد بود که نیاز استان در این خصوص تامین نخواهد شد و به ناچار باید ساعات حق التدریس اختصاص یابد.

وی خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو هیچ گونه مدرسه جدیدی ایجاد نخواهد شد و کد جدیدی برای احداث مدرسه اختصاص نخواهد یافت، البته در موارد خاص و با تشخیص شورای برنامه ریزی منطقه و پس از تصویب در شورای استان این امکان ایجاد خواهد شد.