معاون اول رییس جمهور در اصفهان گفت: راهکارهای بحران آب در استان اصفهان بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، اسحاق جهانگیری در سفر یک روزه به اصفهان با اشاره به بحران آب در کشور و استان اصفهان گفت: در نشست امروز راهکارهای بحران آب را که نیاز به بررسی این موضوع در استان‌های همجوار هم دارد بررسی می کنیم.

وی افزود:بحران آب مختص به اصفهان نیست و سایر استان‌ها نیز از جمله استان‌های مرکزی، جنوبی و همچنین استان‌هایی که در حوضه آبخیز زاینده رود هستند با این معضل روبرو هستند.

جهانگیری اظهار داشت: باید با کمک مسئولان،‌ مردم و صاحب نظران به راهکارهایی برسیم که مشکلات مردم در زمینه آب شرب، کشاورزی و نیز نیاز بخش صنعت به نحو مطلوب برطرف شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اصلی ترین مسئله استان اصفهان موضوع آب است، بیان کرد: به دنبال این هستیم که در این سفر با بررسی مسائل مختلف پیرامون آب و کمک مردم و مسئولان راهکاری برای موضوع آب پیدا کنیم.