عاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: مجازات‎های اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می‎شود که خانواده مجرم در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز، بابک محبوب علیلو در جلسه "اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی و الگوی وحدت رویه و ارتقای اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس"، گفت:در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از بزه و جرم، نهادهای مختلفی پیش بینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی دارند. 

  وی در این رابطه اضافه کرد: اینکه مجرم پس از وقوع جرم، مجازات شود احتمالا نفع کمتری برای جامعه و بزه‌دیده داشته باشد و همچنین برای اصلاح رفتار مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضررهای بزه‌دیده و آشتی بین سه ضلع بزهکار، بزه دیده و جامعه، نهادهایی مثل مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی شده است. 
 
محبوب علیلو با اشاره به ماده 2 آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر ضرورت اِعمال انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور حکم حبس به عنوان مصداق بارز و عینی مجازات‌های جایگزین حبس در استان و ترغیب و تشویق قضات برای صدور این نوع مجازات‌ها تاکید کرد. 

حقوق عدالت

ضرورت همکاری دستگاه‌ها با دادگستری کل آذربایجان‌شرقی در اجرای «مجازات‌های جایگزین حبس»

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، استانداری و فرمانداری‌های استان با دادگستری کل استان و اعلام ظرفیت انجام خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تاکید کرد. 

  
در ادامه حاضران به ارائه نکته نظرات خویش پرداخته و پس از جمع بندی مطالب مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی، لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده محکومین را هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام به بالاترین مقام دستگاه‌های مربوط در سطح ملی، نسخه‌ای از آن را برای بهره‌برداری و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال کنند.