با حضور معاون اول رئیس جمهور کارخانه آهک کلسینه در شهرستان مبارکه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، کارخانه آهک کلسینه وابسته به شرکت فولاد سنگ مبارکه با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

کارخانه آهک کلسینه وابسته به شرکت فولاد سنگ مبارکه با اعتباری بالغ بر ۳۲۲ میلیارد ریال در شهرستان مبارکه به مرحله بهره برداری رسید.