گودرز امیری، گفت: ایجاد تعامل با دامداران باعث خروج شرکت پگاه لرستان از بحران مالی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان، گفت: تشکیل اتاق فکر لازمه خروج شرکت پگاه لرستان از بحران مالی است.

گودرز امیری در بازدید از شرکت شیر پگاه لرستان اظهار کرد: این مجموعه با موقعیت حاضر خود اوضاع بحرانی را سپری می کند که یکی از راههای خروج از این بحران تشکیل اتاق فکر میان کارشناسان و مدیران خود است.

شرکت پگاه لرستان نیازمند کمک جدی مدیران خود در سطح ملی است

وی در ادامه افزود: شرکت شیر پگاه لرستان نیازمند کمک جدی مدیران خود در سطح ملی است که با همت آنها شاهد خروج این شرکت از وضعیت بحران مالی خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تصریح کرد: مدیران این شرکت در استان جلسات روزانه و هفتگی برگزار کرده که مشکلات و موانع آن بررسی و آسیب شناسی شود.

شیر در لرستان

دامداران لرستان 50 تن شیر به خارج از استان می‌فروشند !!!

امیری با بیان اینکه 50تن شیر توسط دامداران به خارج از استان فروخته می‌شود، گفت: در این راستا جهاد کشاورزی با ایجاد انگیزه میان دامداران، دادن بسته تشویقی به آنها و ایجاد تعامل بین دامداران و شرکت شیر پگاه مانع خروج این مقدار شیر از استان شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، در ادامه بیان کرد: امیدوارم ایجاد تعامل با دامداران لرستان باعث خروج این مجموعه از بحران مالی شود.