رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه ازتعطیلی سه واحد آلاینده محیط زیست در شاهین شهر و میمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی پورقاسم گفت:سه واحد تولیدی و صنعتی آلاینده محیط زیست و هوا در شهرستان شاهین شهر و میمه بر اساس حکم مراجع قضایی تعطیل شد.

وی افزود: در سه ماه اول سال جاری ۴۱ پیگیری قضایی در بخش های مختلف زیست محیطی در این شهرستان انجام شد که حدود ۱۵ مورد آن مربوط به واحد های صنعتی، خدماتی و کشاورزی آلوده کننده محیط زیست و هوا بود.

مهدی پور قاسم اظهار داشت:  با پیگیری های محیط زیست و همکاری مراجع قضایی برای پنج واحد صنعتی و خدماتی آلوده کننده محیط زیست و هوا حکم قضایی صادر شد واز فعالیت سه واحد آلاینده جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: ۲ واحد آلاینده دیگر نیز به پرداخت ۳۰و سه میلیون ریال جریمه محکوم شدند.