محمدرضا صفی‌خانی، گفت: شرکت شیر پگاه لرستان از ظرفیت‌های بالقوه و با ارزش استان است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، محمدرضا صفی‌خانی در حاشیه بازدید از کارخانه شیر پگاه لرستان، گفت: شرایط واحدهای صنعتی نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌تر است چراکه تحریم‌های موجود، وضعیت این واحدها را با تغییراتی مواجه کرده است، لذا رویکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص واحدهای تولیدی فراورده‌های لبنی، حمایت از افزایش ظرفیت و استفاده از تمام توان این واحدهای صنعتی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در این راستا باید یک زنجیره تامین و تولید فراهم شود تا نیازهای داخلی و صادراتی را فراهم کند که خوشبختانه شرکت پگاه لرستان این ظرفیت را دارد.

بخشی از مصرف فراورده‌های لبنی استان توسط پگاه لرستان تامین می‌شود

وی ادامه داد: بخشی از مصرف عمده فراورده‌های لبنی استان توسط شیر پگاه لرستان تامین می شود، لذا لازم است تا از این ظرفیت با ارزش استفاده بهینه کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، تاکید کرد: شرکت پگاه لرستان یک واحد صادراتی است که حتی از آب پنیر هم استفاده مفید کرده و به کشورهای هم‌جوار صادر می‌کند، از این رو باید این واحد تولیدی و صنعتی استان را حمایت کنیم تا لز بحران مالی خارج شود.