رییس سازمان چای کشور امروز گفت: 12 میلیارد و 800 میلیون تومان ازمطالبات چایکاران گیلان و مازندران امروز به حسابشان واریزشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حبیب جهانساز بیان کرد: با واریز این مبلغ، سهم دولت و کارخانجات تا پایان خرداد به مبلغ 96 میلیارد و 700 میلیون تومان تسویه شد.

 وی افزود: چین تابستانه برگ سبز چای تا پایان هفته ادامه دارد.

 جهانساز گفت: چایکاران از اول اردیبهشت آغاز برداشت برگ سبزچای تا امروز 73 هزارتن برگ سبز چای به ارزش 155 میلیارد تومان برداشت کردند که نیمی از آن درجه یک و نیمی دیگر درجه دو است.

رییس سازمان چای کشور ادامه داد: برداشت برگ سبزچای از باغ های شمال درسه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می شود.

جهانساز تصریح کرد: گیلان ومازندران 60 هزارخانوار چایکار و 25 هزارهکتار باغ چای دارد.