طرح های توسعه فولاد سازی و نورد پیوسته سبای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان امروزبا حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، تصفیه خانه پساب های صنعتی، نیروگاه 25 مگاواتی (CHP) فولاد سبا، کارخانه آهک کلسینه و ایستگاه تقلیل فشار گاز فولاد مبارکه  با حضور اسحاق جهانگیری به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال بیش از 300نفر به طور مستقیم و پنج هزار نفر غیر مستقیم فراهم شده است.