مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: کاهش بارندگی از یک سو و با افزایش میزان مصرف منابع آب، تعادل بین مصارف و منابع آبی بهم خورده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مدیر عامل آب منطقه ای هرمزگان در سفر یک روزه خود به منطقه حاجی آباد با کشاورزان و باغداران روستاهای برغنی و برآفتاب حضور یافت.

کشاورزان با تشریح مشکلات موجود و کمبود آب، نیازهای آبی روستا را برای کشاورزی در دوره کشاورزی بیان نمودند.

«هوشنگ ملایی» با اشاره به وضعیت بارندگی و نزولات جوی در سال های اخیر گفت: کاهش بارندگی از یک سو و با افزایش میزان مصرف منابع آب، تعادل بین مصارف و منابع آبی بهم خورده است و امروزه شاهد مصرف بیش از حد از منابع آبی هستیم.

وی با بیان این مطلب که هدف از اجرای  عملیات خط انتقال آب از چشمه سبزپوشان به اراضی پایین دست، مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب است توضیح داد: اجرای این پروژه منابع عمومی کشاورزان و باغ داران منطقه را تامین می نماید.

این مقام مسئول گفت: ساماندهی خط انتقال آب از چشمه سبزپوشان به کلیه اراضی تحت پوشش به عنوان یک گام اساسی در مدیریت منابع آب با مشارکت مردم و برای حفظ منافع مردم منطقه است.