دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS) در مراسمی با حضور استاندار فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، رؤسای دانشگاه های استان، اعضای شورای علمی مرکز منطقه ای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS) در مراسمی با حضور استاندار فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، رؤسای دانشگاه های استان، اعضای شورای علمی مرکز منطقه ای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی افتتاح شد.

امروز اسماعیل تبادار با حضور در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در حاشیه این بازدید، دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلام را افتتاح نمود.

این دبیرخانه پیرو بازدید "رومین مورنزی" مدیر اجرایی فرهنگستان علوم جهان اسلام در بهمن 1396 از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و با هماهنگی مرکز مطالعات همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تأسیس شده است.

دبیرخانه فرهنگستان علوم جهان اسلامی در برقراری تعاملات بین جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان علوم جهان نقش آفرینی خواهد کرد که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در این فرهنگستان 15 عضو فعال دارد.