معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در دیدار با استاندار گیلان گسترش مراودات با کشورهای همسایه را جزء اولویت‌های اصلی وزارت‌خارجه عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال-جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هدف از سفر خود به گیلان را بررسی ظرفیت‌های موجود در گیلان در مسیر گسترش حجم مبادلات با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: استان‌های شمالی ایران از طریق دریای خزر با کشورهای همسایه ارتباط خوبی دارد که باید از این فرصت در راستای گسترش ارتباطات بین‌المللی استفاده کرد.

 انصاری گسترش مراودات با کشورهای همسایه را جزء اولویت‌های اصلی وزارت‌خارجه عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال-جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب می شود.

تحقق عضویت ایران در اوراسیا را برای استان‌های شمالی بسیار حائز اهمیت است

وی تحقق عضویت ایران در اوراسیا را برای استان‌های شمالی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: حمایت از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مرزی از سیاست‌های  وزارت خارجه است اما با ایجاد بازارچه مرزی در این نقاط بواسطه افزایش قاچاق کالا مخالف هستیم.

معاون +اقتصادی وزیر امور خارجه

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ارائه پیشنهادات مشخص از سوی استان‌ها برای طرح در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای مختلف را بسیار مثبت اریابی کرد و گفت: تبیین این پیشنهادات در این کمیسیون‌ها می تواند به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد کمک شایان توجهی کند.

وی افزود: در این مسیر پیش‌بینی امتیازاتی برای استانداران نقاط مرزی باعث می شود تا ارتباطات بین استانداران استان‌های هم مرز تسهیل شود.