وزیر کشور طی حکمی محمد حری را به عنوان فرماندار شهرستان بهبهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، عبدالرضا رحمانی فضلی طی حکمی محمد حری را بنا بر پیشنهاد استاندار خوزستان،  به عنوان فرماندار شهرستان بهبهان منصوب کرد.

گفتنی است؛ در کارنامه حری، سمت مدیرکلی روابط عمومی استانداری مدیرکلی پدافند غیرعامل و سرپرستی فرمانداری بهبهان ثبت شده است.