فرماندار ماسال در جلسه شورای آب کشاورزی با انتقاد از شرکت آب منطقه ای، افزود: متاسفانه آب منطقه ای تا کنون به مصوبات شوراب آب کشاورزی شهرستان عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد جواد عامر با تاکید بر لزوم پی گیری مصوبات قبلی  شورای آب  کشاورزی، تصریح کرد: جهاد کشاورزی به عنوان دبیر این شورا موظف است، مصوبات را پی گیری نماید و در صورت وجود مشکل در فرایند اجرای مصوبات آن را گزارش نماید.

فرماندار ماسال با بیان اینکه قرار بود یک دستگاه بیل مکانیکی از سوی شرکت آب منطقه ای در اختیار شهرستان قرار گیرد، افزود: انتظار می رود در این شرایط حساس، شاهد همکاری و تلاش مضاعف جهت حل مشکلات و مدیریت بحران آب کشاورزی باشیم.