مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۱۳ هزار و ۶۰۲ نوآموز بدو ورود به پایه اول دبستان به پایگاه سنجش سلامت مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۶۰۱ نوآموز به مراحل ارزیابی تخصصی ارجاع شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمد تقی زاده گفت: ۵۶ پایگاه سنجش سلامت در سراسر استان پذیرای سنجش سلامت نوآموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: فعالیت پایگاه های سنجش سلامت از ۲ تیرماه آغاز شده است و تاکنون از ۱۱۵ هزار نوآموز پیش بینی شده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۰۲ نفر به پایگاه های سنجش سلامت مراجعه کرده اند.

ارجاع بیش از دو هزار نوآموز به مراحل ارزیابی تخصصی

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۲ هزار و ۶۰۱ نوآموز بدو ورود به پایه اول به مراحل تخصصی ارزیابی ارجاع شده اند، افزود: از این تعداد نوآموز، ۱ هزار و ۱۴۶ نفر ارجاع آمادگی، ۳۳۳ نفر ارجاع شنوایی، ۱ هزار و ۸۷ نفر ارجاع بینایی و ۳۵ نفر ارجاع جسمی حرکتی شدند.

تقی زاده یادآور شد: پایگاه های سنجش سلامت نوآموزان خوزستانی تا پایان شهریورماه آماده پذیرش نوآموزان هستند. توصیه ما این است که خانواده ها هر چه زودتر با مراجعه به یکی از ۵۶ پایگاه سنجش سلامت نسبت به انجام فرآیند سنجش سلامت فرزند خود اقدام کنند.