با ابلاغ حکم از سوی استاندار کرمانشاه، سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، طی حکمی از سوی مهندس بازوند استاندار کرمانشاه، سعیده فهیم به‌عنوان سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب شد

سرپرست جدید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری پیش‌ازاین معاون دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه بود.

پیش‌ازاین آذر خسروی مسئولیت مدیرکلی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری را به عهده داشت که از تلاش‌های وی نیز در طول تصدی خدمت تقدیر و تشکر شده است.