دادستان ماسال از رفع تصرف 120،130 متر مربع اراضی ملی این شهرستان با حکم قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی شالیکار اظهار کرد: با صدور دستور قضایی و اعزام مامورین حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال، از 7 مورد تجاوز به اراضی ملی شامل عرصه و اعیان در مناطق خری دول، شاندرمن، دشته مینه، کوله سر و آرجاپا رفع تصرف شد.

رفع-تصرف-.

وی با بیان اینکه طبیعت شهرستان ماسال دارای جاذبه های گردشگری بسیار و ظرفیت جذب گردشگر بالایی می باشد، تصریح کرد: این منطقه همواره مورد دستبرد زمین خواران و افراد سودجو  قرار گرفته و حفاظت و صیانت از آن از اولویتهای دادستانی ماسال بوده و براساس قانون به شدت با متجاوزان برخورد می شود.