رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 رشت حکم شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری، به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حکم شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری، به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 رشت صادر شد.

مهرانی علت تشکیل این پرونده را تجمع 11 نفر در ساختمانی نیمه کاره و مشاهده و دستگیری آنان در حال  قماربازی عنوان نمود.

وی با اشاره به کشف آلات قمار و اقرار متهمین مبنی بر حضور در محل بزه و ارتکاب بزه انتسابی تصریح کرد:  مستند به ماده 705 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین به شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری تحت نظر قاضی اجرای احکام محکوم شدند.