رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان گفت: برداشت گیاه دارویی مرزنجوش برای نخستین بار، از 2 هکتار زمینهای زیرکشت شهرستان رودان آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «فراز امیری» با بایان اینکه برداشت گیاه دارویی مرزنجوش برای نخستین بار، از 2 هکتار زمینهای زیرکشت شهرستان رودان آغاز شد، گفت: پیش بینی کرد سه تن گیاه دارویی مرزنجوش برداشت شود.

فراز امیری افزود: کشت این محصول در دو دوره بهاره و پاییزه است اما دوره پاییزه بعلت کمتر بودن گرما، بهترین فصل برای کشت به شمار می رود.

به گزارش موج، مرزنجوش نوعی گیاه دارویی است که برای درمان سرماخوردگی و انواع عفونت ها از آن استفاده می شود. این گیاه نسبت به کم آبی و گرما تا50 درجه سانتی گراد مقاوم است و از زمان کشت تا برداشت یک دوره سه ماهه را می گذراند.