فرماندار شهرستان رشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار کرد: رتبه شهرستان رشت در جذب تسهیلات اشتغال زایی مطلوب نیست؛ علی رغم اینکه تا امروز 15 جلسه کارگروه اشتغال در فرمانداری رشت تشکیل شده چرا میزان جذب تسهیلات امیدوارکننده نیست!

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سیدمحمد احمدی افزود: سهم شهرستان از کل استان، 315 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 222 میلیارد تومان مختص بخش تسهیلات فراگیر و 93 میلیارد تومان مربوط به بخش اشتغال روستایی است.

تصویب 285 طرح اشتغال زایی در رشت

احمدی با بیان اینکه تاکنون 285 طرح اشتغال زایی به مبلغ173 میلیارد و 30 میلیون تومان توسط دستگاه‌هایی اجرایی تایید و در کمیته فنی شهرستان رشت مصوب و به کمیته فنی استان ارجاع داده شد، گفت: از این میزان 214 طرح به مبلغ 83 میلیارد و 830 میلیون تومان معادل 90 درصد در حوزه اشتغال روستایی جذب شده است؛ در اشتغال فراگیر هم 71 طرح به مبلغ 89 میلیارد و 250 میلیون تومان معادل 40 درصد جذب داشتیم. همچنین 65 طرح گردشگری معادل 30 درصد در حوزه اشتغال روستایی بوده است.

وی ادامه داد:‌ آنچه که باعث نگرانی است تاکنون از محل اشتغال روستایی از 106 طرح به مبلغ 26 میلیارد و 833 میلیون تومان که برای پرداخت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند تنها 9 طرح حدود 360 میلیون تومان از تسهیلات اشتغال زایی را دریافت کرده‌اند که اصلا قابل قبول نیست.

کارگروه اشتغال

فرماندار شهرستان رشت تصریح کرد: از محل تسهیلات اشتغال فراگیر 46 طرح به مبلغ 49 میلیارد و 769 میلیون تومان در کمیته فنی شهرستان رشت مصوب شده و به بانک‌ها معرفی شده اما تاکنون هیچگونه پرداختی صورت نگرفته است.

عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان نشاندهنده مظلومیت شهرستان رشت است

احمدی اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان نشاندهنده مظلومیت شهرستان رشت نسبت به دیگر شهرستان‌هاست. درصدد هستیم تا شهرستان رشت بتواند اعتبار در نظر گرفته را جذب کند در همین راستا اگر مانعی در پرداخت تسهیلات وجود دارد، بانک‌ها بیان کنند تا موانع برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌خواهیم بانک‌ها خلاف قانون عمل کنند بلکه انتظار داریم از طرح‌های معرفی شده، حداقل چندین مورد مجوز پرداخت را دریافت می‌کردند.