رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه تولید و اشتغال دو مشکل اساسی امروز کشور و استان است، تاکید کرد: هیچ ارگان و سازمانی حق تعطیلی هیچ واحد تولیدی به دلایل واهی را ندارد و همه موظفیم هر واحدی که توجیه اقتصادی دارد، به چرخه تولید بازگردانیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛  محمد دره وزمی گفت:همه ما موظفیم هر واحدتولیدی که توجیه اقتصادی را دارد،به چرخه تولید بازگردانیم.

وی امروز شنبه (16 تیر) در جلسه کارگروه حمایت از تولید، اظهار کرد: هدف از این جلسات و گردهمایی ها در سالی که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، صرفا حمایت از تولید و اشتغال کشور است. 

دره وزمی افزود: شعار تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب، اهمیت این مسئله و ضرورت توجه به آن را به خوبی نمایان می کند. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: قاچاق کالا ارتباط مستقیمی با حمایت از تولید داخلی دارد چراکه اگر تولید داخلی موفق به تولید کالای مورد نیاز مردم با کیفیت و قیمت مناسب نشود، به ناچار به کالاهای خارجی روی می آورند. 

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین راه های حمایت از کالای داخلی، جلوگیری از ورود قاچاق به استان است که این امر با حمایت از تولید کنندگان داخلی جهت افزایش کیفیت و قیمت مناسب کالا امکان پذیر است. 

دره وزمی با اشاره به اینکه کشور ما امروز در جنگ اقتصادی نابرابر قرار گرفته، گفت: با افزایش قیمت ارز و تحت فشار قرار دادن تولیدکننده، به خط مقدم اقتصاد کشور فشار می آورند و ما برای مقابله با این شرایط، باید عواملی را که موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت می شود، کنترل کنیم. 

وی خواستار همکاری ارگان های مختلف بانک، تامین اجتماعی، مالیات و سایر ادارات استان با تولید کنندگان به عنوان کسانی که در خط مقدم جبهه هستند، شد و خاطرنشان کرد: با همکاری و هماهنگی نباید اجازه دهیم تولید در خط مقدم شهید شود. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه تولید و اشتغال دو مشکل اساسی امروز کشور و استان است، تاکید کرد: هیچ ارگان و سازمانی حق تعطیلی هیچ واحد تولیدی به دلایل واهی را ندارد و همه موظفیم هر واحدی که توجیه اقتصادی دارد، به چرخه تولید بازگردانیم. 

وی حمایت از تولید را حمایت از اشتغال، دارا کردن مردم، بی نیاز کردن مردم و در نهایت حفظ عزت نظام دانست و یادآور شد: از کسانی که به هر دلیلی مانع چرخیدن چرخه تولید در استان می شوند، نخواهیم گذشت.