مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلستون از آغاز دو طرح بزرگ مرمتی در این مجموعه تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عاصفه بدر گفت: دو طرح عملیاتی جدید در سازه چوبی ایوان ستوندار کاخ چهلستون که از جمله بزرگترین سازه های چوبی و تاریخی کشور به شمار می رود آغاز شد.

وی افزود: در دومین عملیات مرمتی در کاخ چهلستون ادامه طرحهای مرمتی سقف سازه چوبی کاخ شامل: پاکسازی مکانیکی و شیمیائی، تثبیت لایه های تزئینی، پوسته چسبانی، تزریق لایه های تزئینی، موزون سازی رنگهای بخشهای مختلف سقف کاخ و ثبت نهائی رنگها می باشد.

مدیر مجموعه کاخ چهلستون درباره چگونگی اجرای این عملیاتهای مرمتی بیان داشت: این عملیاتها از تیرماه سال جاری آغاز و با اعتباری معادل یک میلیارد و نهصد میلیون ریال جهت مرمت و استحکام بخشی دوپوش سقف ایوان و یک میلیارد و ششصد و سی میلیون ریال جهت موزون سازی رنگ دو دهنه سقف ایوان ستوندار به صورت متناوب تا پائیز سال جاری ادامه خواهد یافت.

به گزارش موج، مجموعه جهانی کاخ چهلستون در منتهی الیه بخش شمالی دولتخانه عظیم صفوی و در میانه باغ بزرگ جهان نما قرار گرفته ،این مجموعه با شکوه در دوران سلطنت شاه عباس اول صفوی به عنوان کوشکی جهت استفاده درباریان صفوی بنا شد.