فرماندار رضوانشهر با بیان اینکه تا کنون 43 طرح اشتغال زایی در قالب طرح های اشتغال روستایی و فراگیر به بانک های عامل معرفی شده اند، گفت: این طرح ها شامل گردشگری، کشاورزی، صنعتی و خدماتی با اشتغال زایی 138 نفر می باشد که در مجموع 67 میلیارد ریال تسهیلات از بانک های عامل دریافت خواهد نمود.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، عسکر حسنی پور در سی امین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با بیان اینکه تا کنون 43 طرح اشتغال زایی در قالب طرح های اشتغال روستایی و فراگیر به بانک های عامل معرفی شده اند، گفت:  این طرح ها  شامل گردشگری، کشاورزی، صنعتی و خدماتی با اشتغال زایی 138 نفر می باشد که در  مجموع 67 میلیارد ریال تسهیلات  از بانک های عامل دریافت خواهد نمود.

وی تأکید کرد: بخشدارن نسبت به لیست روستاهایی که سهمیه دارند ولی هنوز هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است در جلسه بعدی ارائه گزارش نمایند.

حسنی پور گفت: اداره میراث فرهنگی شهرستان برای متقاضیانی که پروانه موافقت اصولی صادر شده است ظرف مدت  4 روز پرونده ها را تعیین تکلیف و در سامانه کار ثبت یا به دبیر خانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ارسال نمایند.

فرماندار رضوانشهر ضمن تشکر از تلاش و پیگیری همه مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای کارگروه اشتغال رضوانشهر با اشاره به  ظرفیت شهرستان در بخش کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی خواست تلاش بیشتری در جهت دست یابی به این ظرفیت ها داشته باشند.