رئیس HSE شرکت گاز استان خوزستان به تحلیل بیشترین علل ایجاد انواع حوادث انفجار و آتش سوزی در خوزستان پرداخت و از شهروندان خوزستانی خواست در هنگام مسافرت و ترک منزل به توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمد حسن گل پیچی با اشاره به عوامل اولیه ایجاد انواع حوادث مرتبط با گاز طبیعی، اظهار کرد: طی بررسی حوادث ناشی از گاز گر فتکی و یا انفجار و آتش سوزی به راحتی می توان علائم و نشانه های ایجاد خطر در لوازم گازسوز را متوجه و نسبت به ر فع سریع آنها اقدام نمود بنابراین نظریه مهم و اینکه حادثه خبر نمی کند را نباید از اذهان دور نگهداشت .

وی  در ادامه به تحلیل بیشترین علل ایجاد انواع حوادث انفجار و آتش سوزی در خوزستان پرداخت و افزود: حدود 16 درصد حواد انفجار و آتش سوزی به دلیل نشت از شیلنگ گاز به علت پوسیدگی، پارگی و نیز فرسودگی و 12 درصد این نوع حوادث از بابت مجاورت با شعله و 11 درصد دیگر ازبابت نشت ازشیلنگ گاز به علت نقص و یا عدم وجود بست دراتصال لوازم گازسوز به سیستم لوله کشی گازطبیعی است، بنابراین باکمی توجه می توان از بروز حوادث ناگوار جلوگیر ی و ایمنی و آسایش را برای خود و اطرافیان به ارمغان آوریم .

36درصد حوادث گازگرفتگی در خوزستان عدم استفاده از دودکش های استاندارد

گل پیچی همچنین 36 درصد حوادث گازگرفتگی درسطح استان خوزستان را از بابت استفاده از دودکش های غیراستاندارد در لوازم گازسوز نام برد و گفت: فقدان و یا عدم نصب دودکش دروسایل گازسوز وهمچنین معیوب بودن قطعات لوازم گازسوز هرکدام با 18 درصد بیشترین عوامل مهم گازگرفتگی و فوت مشترکین گاز طبیعی دراستان رابه خود اختصاص داده اند که اگر مشترکین محترم باکمی تامل به ر فع مشکلات موجود درلوارم گازسوز اهتمام بیشتری داشته به این اصل مهم می رسیم که حادثه خبر می کند.

رئیس HSE شرکت گاز خوزستان با توجه به شروع فصل مسافرت از مردم استان و بخصوص مشترکین گاز طبیعی خواست در زمان ترک منزل به مدت طولانی حتما" علاوه بر بستن شیرهای مصرف داخلی منازل و اماکن، شیر اصلی پیش کنتور گاز را نیز بسته و در زمان بازگشت نیز اول از بسته بودن تمامی شیرهای داخلی مطمئن و سپس نسبت به بازکردن شیراصلی اقدام ودرزمان ورود به منازل و اماکن نیز در صورت استشمام بوی گاز از ورود و یا ایستادن درمحل آلوده به گاز خودداری و بدون دست زدن به وسایل الکتریکی و لوازم جرقه زن محل را تخلیه و از خارج از محیط آلوده به گاز با مامورین پست امداد با تلفن 194 تماس و تا رفع کامل خطرو اعلام ایمنی محل توسط مامورین، ازورود مجدد افراد به محل جدا"جلوگیری نمایند.