مدیر آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: ساخت سد سنگی ملاتی دستگرد ناگرد بشاگرد پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «احمد جنگی‌زاده» با بیان اینکه ساخت سد سنگی ملاتی دستگرد ناگرد بشاگرد پایان یافت گفت: این سد با ۴ متر ارتفاع و ۳۰ متر طول تاج گنجایش ۱۵۰ هزار متر مکعب آب دارد.

وی با بیان اینکه برای ساخت این سد سنگی ملاتی ۳۲۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: با ساخت این سد جمعیت ۷۰۰ نفری این منطقه از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.

مدیر آبخیزداری شهرستان بشاگرد گفت: سد بتنی درکاه از توابع بخش گوهران بشاگرد نیز با ۴۵ درصد پیشرفت در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: برای ساخت این سد با ۲۶ متر ارتفاع و ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب، ۱۶ میلیارد تومان اختصاص یافته است.