معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده اصفهان ازاستقرار بیش از 100گروه راهداری تابستانی در جاده های اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرزاد دادخواه  گفت: بیش از 100گروه راهداری تابستان امسال به مسافران خدمات ارائه می کنند.

وی افزود: در طرح راهداری تابستانی 42 راهدارخانه با 750 نیرو پوشش جاده های استان اصفهان را برعهده دارند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده اصفهان  گفت: طرح راهداری تابستانی در بیش از 11 هزار و پنج کیلومتر از راههای استان اصفهان اجرا می شود.