مسئول بسیج دانش آموزی کردستان گفت: تابستان امسال 1610 دانش آموز دختر و پسر در قالب اردوی جهادی طرح هجرت سه مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم استان را بهسازی و تعمیر می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛محمدرضا مومنی اظهار داشت:اردوهای جهادی درطرح هجرت 3 مراکز اموزشی مناطق محروم استان را بازسازی می کنند.

مسئول بسیج دانش آموزی کردستان گفت:طرح هجرت 3 هر سال در ایام تابستان در راستای غنی سازی و پر کردن ایام فراغت دانش آموزان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، دانش آموزان بسیجی در قالب گروه هایی چند نفره به مناطق محروم اعزام می شوند، افزود: این دانش آموزان در قالب اردوهایی 10 روزه در بهسازی، تعمیر و زیباسازی مدارس این مناطق مشارکت می کنند.
مسئول بسیج دانش آموزی کردستان تاکید کرد: مهمترین فعالیت دانش آموزان در این اردوها تعمیر و ساخت، رنگ آمیزی، خطاطی و نقاشی مدارس سطح استان به خصوص مدارس مناطق محروم است.
مومنی با بیان اینکه 60 درصد دانش آموزان شرکت کننده در این طرح پسر و 40 درصد دختر هستند، یادآور شد: در طول اجرای این طرح دانش آموزان شرکت کننده از کلاس های فرهنگی و اردوهای تفریحی نیز بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه طرح هجرت سه از 12 تیر آغاز و تا 15 شهریور ادامه دارد، اضافه کرد: اجرای این طرح گامی موثر در راستای تقویت روحیه جهادی، بصیرت افزایی و انتقال صحیح ارزش ها و دستاوردهای انقلاب به قشر جوان و نوجوان به شمار می رود.
مومنی اشاعه و توسعه فرهنگ مشارکت جوانان در فعالیت های عمرانی، تقویت انگیزه مسئولیت پذیری، حفظ و حراست از امکانات آموزشی و پرورشی، تلاش و تغییر نگرش دانش آموزان در زمینه اشتغال و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان را از اهداف این طرح برشمرد.
مسئول بسیج دانش آموزی کردستان یکی دیگر از اقدامات بسیج سازندگی استان را برپایی اردوهای جهادی اعلام کرد و گفت: این طرح ویژه دانشجویان است که به مناطق محروم اعزام و در اموری از جمله کمک به کشاورزان، ساخت و ساز خانه، پل و مدرسه و میوه چینی به روستاییان کمک می کنند.