سه بانوی اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج  از اصفهان، فاطمه عادلی، الهام فرهمند، هاجر دباغی از اصفهان به همراه 20 بانوی فوتبالیست دیگر به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان از 22 تا 24 تیر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.