مدیر شیلات و آبزیان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت:بیش از 750هزار بچه ماهی گرمابی در استخرهای پرورش ماهی استان توزیع و رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی فوقی با اشاره به توزیع بیش از 750 هزاربچه ماهی گرمابی بیان داشت: این تعداد بچه ماهی کپور معلولی و علف خوار (آمور) در بیش از 650 استخر کشاورزی استان توزیع و رهاسازی شده است.

وی افزود: دمای مناسب برای نگهداری و پرورش این بچه ماهی های گرمابی را بین 18تا 25درجه سانتی گراد است.

مدیر شیلات و آبزیان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد ماهی کپور استان در شهرستان اصفهان تولید و توزیع می شود،گفت: تاپایان امسال بیش از 900تن ماهی کپور در این استخر ها تولید خواهد شد.