معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: امسال ۲ هزار و ۲۳۴ گواهینامه دریانوردی در هرمزگان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، اسماعیل مکی زاده با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال ۲ هزار و ۲۳۴ فقره گواهینامه دریانوردی صادر شده است، گفت: از این تعداد هزار و ۷۶۶ فقره گواهینامه اصلی (گواهینامه تعیین سمت در شناور) و ۴۶۸ فقره مربوط به گواهینامه‌های جانبی (آموزش‌های جنبی از جمله در مباحث ایمنی) بوده است.

وی افزود: ۸۹۷ فقره شناسنامه دریانوردی هم صادر شده تا تمامی دریانوردان بر اساس کنوانسیون سازمان جهانی کار (ILO) برای فعالیت حرفه‌ای خود شناسنامه دریانوردی داشته باشند.

 مکی زاده با اشاره به اینکه در مجموع سه هزار و ۱۳۱ سند دریانوردی در این استان صادر شده است، اضافه کرد: برای۵۷۷ نفر نیز آزمون دریانوردی برگزار شده است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: آزمون‌های مختلف شایستگی همچون فرماندهی، افسری عرشه و مهندسی و کاربری شناور‌های چوبی و فلزی به صورت ماهانه با نظارت اداره استاندارد‌ها و گواهینامه‌های دریانوردی در سطح استان هرمزگان برگزار می‌شود.