معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رشت گفت: سما در استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی برای دانش آموزان پیشرو است و با توجه به امکانات منحصر به فردی که در مجموع آموزشی سما و دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد می تواند در افزایش و کارایی فراگیران موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سما واحد رشت در دومین نمایشگاه تکنولوژی نوین آموزشی و هوشمند سازی مدارس گیلان  حضور پرنگ داشت و توانست با به نمایش گذاشتن آخرین دستاورد ها و تولید محتوی آموزشی معلمان و دانش آموزان سما نظر بازدید کنندگان نمایشگاه را جلب نماید.

در این نمایشگاه دکتر محمد نیک پسند معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رشت به همراه دکتر امجدی معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش در بازدید از غرفه های این نمایشگاه از غرفه سما واحد رشت نیز بازدید کردند.

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رشت نیز گفت: امروزه در سراسر دنیا، اصول آموزش نوین برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف، تا حدی جدی گرفته می شود.

نمایشگاه+ هوش مند سازی

محمد نیک پسند گفت: اگر فناوری در فرآیند های آموزشی فعلی ادغام شود، می تواند نقش مؤثری را در محیط های آموزشی داشته باشد.

معاون سما واحد رشت گفت: فناوری ها جدید مورد استفاده در امر آموزش در مدارس هوشمند قادرند محیط های خشک یادگیری را جذاب کنند تا کیفیت آموزشی بهبود یابد.

نیک پسند یاداور شد: سما در استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی برای دانش آموزان پیشرو است و با توجه به امکانات منحصر به فردی که در مجموع آموزشی سما و دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد می تواند در افزایش و کارایی فراگیران موثر باشد. 

نمایشگاه -هوش مند سازی

معاون پژوهش آموزش و پرورش گیلان در این بازدید بیان کرد: از آنجائیکه سما در امر مدرسه داری و مدارس غیر دولتی سال های مدیدی فعالیت می کند به تجربیات گرانقدری رسیده است.

محمد امجدی افزود: با توجه به امکانات که دانشگاه آزاد اسلامی دارد می تواند مکمل سما بوده و موفقیت کاملتری در زمینه امر آموزش و پرورش در استان گیلان باشد.