سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود از ثبت چهار وقف جدید در بخش بن رود شهرستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  امراله اصغری ورزنه با اشاره به ثبت چهار وقف جدید گفت: واقف نیک اندیشی  چهار قطعه زمین درمجموع به مساحت 311مترمربع در حسن آباد بن رود را خریداری و برای توسعه مسجد بیت الرضا وقف کرد.

وی ارزش این چهار وقف جدید در بن رود را یک میلیارد ریال بیان کرد.