رییس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم از آبرسانی سیار به دوهزار خانوارعشایر در سمیرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بیژن نادری گفت: به دو هزار خانوار عشایر ایل قشقایی در سمیرم با 10دستگاه تانکر آبرسانی می شود.

وی با اشاره به مشکلات کم آبی و خشکی منابع آب آشامیدنی در بخش مرکزی  اظهار داشت: بیشتر به بخشهای  مرکزی و   وردشت آبرسانی  سیار می شود.

 نادری آب مورد استفاده عشایر را از منابع آبی شهرها و روستاهای سمیرم عنوان کرد و گفت: این آب به صورت بهداشتی و با نظارت شبکه بهداشت به دست عشایر می رسد.

رییس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم بیان کرد: مسافت های دور، جاده های پر پیچ و خم و کمبود امکانات کار آبرسانی به عشایر را سخت کرده است.