رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان گفت: ۲۰ هزار قطعه ماهی گرفتار شده در گودال های آبی بستر رودخانه زاینده رود در لنجان نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاطمه محمدی بیان داشت:حدود ۲۰هزار قطعه ماهی گرفتار شده در گودال های آبی بستر رودخانه زاینده رود در لنجان به سد چم آسمان منتقل شدند.

وی افزود: طرح نجات ماهیان گرفتار درگودال های رودخانه زاینده رود توسط اداره حفاظت محیط زیست، شورای اسلامی شهر و شهرداری زرین شهر و جمعی از هنرمندان لنجان انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان در این باره گفت: در پی خشکی زاینده رود در منطقه پایین دست این اداره با همکاری سایر دستگاه ها درصدد نجات ماهیان گرفتار در گودال های رودخانه برآمد.

محمدی با بیان اینکه فروردین امسال به مدت یک هفته و در چند نوبت بخشی از ماهی های گرفتار در گودال های آب باقی در بستر زاینده رود به منطقه بالادست منتقل شد افزود: فروردین امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی از رودخانه زاینده رود جمع آوری و در بالا دست سد چم آسمان رها شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان  با بیان اینکه مرحله دوم نجات ماهیان گرفتار شده در جنوب رودخانه زاینده رود در منطقه ورنامخواست انجام شد گفت: در این مدت نزدیک به ۲ هزار قطعه ماهی از نوع کپور و زرده پره نیز زنده گیری و نزدیکی پل باغبهادران رها شدند.